duchowość

Home / Coming Soon / duchowość

Nie ma jednoznacznej definicji duchowości. Podstawą jednak mówienia o niej jest założenie, że człowiek jest istotą trójwymiarową (wymiar psychologiczny, biologiczny i duchowy). Duchowość może być rozumiana wielorako np:

  • Osobowościowo czy intelektualnie – jako świadome doświadczanie, poszukiwanie, poznawanie siebie np: poprzez auto-analizę, terapię.
  • Religijnie – jako poszukiwanie jedności z Bogiem/Siłą Wyższą.
Scroll to Top