egocentryzm

Home / Coming Soon / egocentryzm

Jedna z podstawowych cech uzależnionego, który stawia siebie w centrum wszystkiego (z łac. ego – ja oraz centrum – środek) świadomie lub nie, ignorując otaczającą rzeczywistość.  E. jest niezdolnością do tolerowania innych poglądów i postaw niż własne. U człowieka dorosłego jest objawem niedojrzałości i społecznego nieprzystosowania.

Scroll to Top