BSK AA

Home / Coming Soon / BSK AA

Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików –  powołany w Polsce w 1995 r. organ ngo, posiadający osobowość prawną i  reprezentujący Wspólnotę Anonimowych Alkoholików wobec osób prawnych i fizycznych.

Scroll to Top