odwyk

Home / Coming Soon / odwyk

Działania, których celem jest odzwyczajenie się od nałogowych schematów reagowania i wejście na ścieżkę zdrowienia. Najczęściej spotykanymi formami odwyku są: terapia zamknięta (oferowana przez stacjonarne ośrodki leczenia uzależnień), terapia otwarta (oferowana przez przychodnie i poradnie) oraz grupy samopomocowe (wspólnoty, tworzone przez osoby uzależnione).

Scroll to Top