nieść posłanie

Home / Coming Soon / nieść posłanie

We wspólnocie AA niesienie posłania innym alkoholikom jest jedną ze służb, jakiej podejmują się członkowie wspólnoty. Służenie innym pozwala utrzymać zdrowie (trzeźwość) uzależnionemu (wyzwala się z egocentryzmu) i jednocześnie pomaga też innym uzależnionym.  Niesienie posłania to inaczej przekazywanie innym uzależnionym (poprzez swoje życie, swoje doświadczenie) informacji, że “jest sposób”, “jest rozwiązanie” problemów uzależnionej jednostki.  W AA tym sposobem jest życie programem 12 kroków.

Scroll to Top