11 objawów zaburzenia picia

Według klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM 5) problemy alkoholowe można rozpoznawać pod kątem stopnia ich ciężkości. To, jak znaczące jest nasze zaburzenie związane z używaniem alkoholu (łagodne, umiarkowane czy ciężkie) można ocenić na podstawie występowanie kilkunastu objawów.

Aby zdiagnozować problem alkoholowy, poniższe objawy muszą wystąpić w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

1. Spożywanie alkoholu w większych ilościach lub przez dłuższy czas niż zamierzano.

2. Uporczywe pragnienie picia alkoholu albo towarzyszące temu nieudane próby ograniczenia lub kontrolowania picia.

3. Poświęcanie dużej ilości czasu na aktywności związane ze zdobywaniem alkoholu, piciem i likwidowaniem negatywnych skutków.

4. Głód alkoholu lub silna potrzeba picia.

5. Nawracające spożywanie alkoholu powodujące zaniedbanie głównych obowiązków w pracy, szkole czy w domu.

6. Spożywanie alkoholu pomimo ciągłych i nawracających problemów społecznych i interpersonalnych spowodowanych lub pogłębionych przez działanie alkoholu.

7. Ograniczanie czy porzucanie z powodu alkoholu ważnych aktywności społecznych, zawodowych lub rekreacyjnych.

8. Powtarzające się spożywanie alkoholu w sytuacjach, w których jest to ryzykowne (np. prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu).

9. Spożywanie alkoholu pomimo ciągłych bądź nawracających problemów fizycznych lub psychicznych, prawdopodobnie spowodowanych lub pogłębionych przez działanie alkoholu.

10. Ujawnienie się tolerancji na alkohol związanej z potrzebą spożycia istotnie większej ilości alkoholu w celu osiągnięcia pożądanego efektu lub z widocznym znacznym zmniejszeniem efektu używania tej samej ilości alkoholu.

11. Występowanie charakterystycznych objawów abstynencyjnych spowodowanych przerwaniem picia bądź zredukowaniem alkoholu lub picie alkoholu/ przyjmowanie substancji o podobnym działaniu z zamiarem złagodzenia albo uniknięcia objawów abstynencyjnych.

Kryteria oceny ciężkości zaburzenia związanego z używaniem alkoholu wg DSM 5:

2–3 objawy – łagodne

4–5 objawów – umiarkowane

6 lub więcej objawów – ciężkie.

Strefa U

PS

Nasz portal działa dzięki pracy wolontariuszy i drobnym zrzutkom. Jeśli uważasz to, co robimy, za pożyteczne, prosimy zasil nas wpłatą w wysokości symbolicznej kawy:

Scroll to Top