Program pomocowy dla uzależnionych mam

„Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu” to trzymiesięczny bezpłatny program, finansowany ze środków miasta Warszawa, a realizowany przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet.

 

Pod koniec 2019 roku Urząd m.st. Warszawy przeprowadził badania, z których wynikło, że co trzeciej kobiecie brakuje pewności siebie, szczególnie kiedy zostaje mamą. Kobiety-matki bardzo często postrzegane są przez pracodawców jako mniej efektywne. Z kolei kobiety, które przebywają w domu i wychowują dziecko, nie mają wiary w siebie i często poszukują pracy poniżej swoich kwalifikacji. Kryzys wywołany pandemią dodatkowo najmocniej uderzył w branże, gdzie większa część zatrudnionych to właśnie kobiety.

– Kobietom ciężko jest wrócić na rynek pracy po dłuższej nieobecności związanej z urlopem rodzicielskim czy wychowawczym – mówi Dorota Czekaj, prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. – Dodatkowo przedłużająca się izolacja domowa z powodu pandemii (praca zdalna, szkoła zdalna dzieci) i wynikające z tego dodatkowe obowiązki domowe, które w większości spadły na kobiety spowodowały w nich dużo stresu. Czują się one przeciążone pracą zawodową, opieką nad dziećmi oraz domem. To stresujące sytuacje, w których kobiety są same i które mogą prowadzić do nadużywania alkoholu – dodaje.

 

Warto przeczytać: Pijana nauczycielka, zakonnica, ksiądz, prezydent – uzależnienie nie wybiera

 

Alkohol – obietnica ulgi

Bardzo często alkohol jawi się kobietom jako ta wyczekana „chwila dla siebie”, najszybszy sposób „na rozluźnienie” po ciężkim dniu. Dla kobiet stres i poszukiwanie ulgi od stresu to istotne czynniki wpływające na popadanie w alkoholizm.

Badania z 2019 roku wykazują, że:

„Wskaźnik zaburzeń związanych z używaniem alkoholu (AUD) wzrósł u kobiet o 84% w ciągu ostatnich dziesięciu lat w porównaniu do 35% wzrostu u mężczyzn. Ten znaczny wzrost spożycia alkoholu przez kobiety jest alarmujący, biorąc pod uwagę, że kobiety doświadczają większych konsekwencji zdrowotnych związanych z alkoholem niż mężczyźni. Stres jest silnie związany ze wszystkimi fazami uzależnienia od alkoholu, w tym z inicjacją, utrzymaniem i nawrotami picia, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, ale odgrywa szczególnie kluczową rolę w przypadku kobiet”.

Dla kobiet ulga czy ucieczka od trudnych emocji to podstawowe motywacje do sięgania po alkohol. Mężczyźni częściej piją, by poprawić sobie humor. Częściej też piją w towarzystwie. Tymczasem kobiety piją „do lustra”, w samotności. A w dobie pandemii, siedząc w domu z dziećmi i/lub pracą online, nie musząc dojeżdżać do pracy, a jednocześnie doświadczając szeregu stresujących sytuacji, nudy związanej z izolacją i powtarzalnością tych samych obowiązków, zmęczenia psychicznego i fizycznego, chętnie zadowalają się szybkim resetem, jaki dają napoje alkoholowe. Kobiety piją i znacznie szybciej niż mężczyźni uzależniają się. Trudniej im też później wyrwać się ze szpon nałogu.

 

Jak ustrzec się przed nałogiem?

Badania Urzędu m.st. Warszawy wykazały, że czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi związanymi z używaniem alkoholu oraz uzależnieniem są m.in.: stabilna sytuacja zawodowa, kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne oraz wysokie poczucie własnej wartości.

Stąd pomysł na projekt, który wspomagałby kobiety zagrożone uzależnieniem bądź już z tym problemem się borykające.

W ramach programu „Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu” uczestniczki wezmą udział w konsultacjach zawodowych (redakcja CV, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, negocjowanie warunków zatrudnienia, diagnoza kompetencji i mocnych stron) oraz w inspirujących warsztatach, pozwalających zdobyć nowe umiejętności i budujących ich pewność siebie.

 

Tematy warsztatów pozwalających zdobyć nowe umiejętności i budujących pewność siebie kobiet: 

  • Matki mają moc! O kompetencjach, jakie zyskujesz dzięki macierzyństwu.

Moja ścieżka na rynku pracy – praca na etacie lub własna firma?

  • Kobiety a uzależnienie od alkoholu.
  • Jak przeciwdziałać uzależnieniu od alkoholu?
  • Jak się leczyć?
  • Warsztaty kreatywności poszukiwania własnych talentów: jak odkryć swoje mocne strony?
  • 12 narzędzi do zarządzania swoim czasem i karierą zawodową.
  • Moje cele życiowe.
  • Jak mówić o sobie dobrze?

Podczas programu uczestniczki zdobędą też informacje na temat możliwości pomocy dla osób zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu. Udział w projekcie umożliwia networking (poznawanie ludzi, którzy mogą ci pomóc w rozwoju kariery) i dostęp do wszystkich wydarzeń Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz darmowych materiałów edukacyjnych.

– Wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę, kontakty oraz dając im wsparcie, sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo – mówi Dorota Czekaj, prezeska SPK.

W programie udział wziąć mogą matki, mieszkanki m.st. Warszawy, kobiety z doświadczeniem migracji zagranicznej.

Rekrutacja do pierwszej grupy trwa do 12 stycznia 2022 roku. Zarejestrować się można klikając TUTAJ.

Strefa U

Scroll to Top