ENUL

Home / Coming Soon / ENUL

Egoizm, Nieuczciwość, Urazy, Lęk – to słynna czwórka wad, nad którymi osoba wychodząca z u. musi pracować i wystrzegać się ich oddziaływania,, by nie powrócić do nałogu.

U. powinien wystrzegać się egoizmu, nieuczciwości (wobec siebie i innych), nie pielęgnować uraz i przyglądać się swoim lękom. Często lęk jest wynikiem noszonych uraz i nieuczciwych zachowań/myśli. Program 12 kroków zaleca, by uzależniony codziennie dokonywał przeglądu “siebie” pod kątem obecności tych czterech wad.  Oferuje też narzędzia do pracy nad tymi wadami.

Scroll to Top