DDD

Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych – określenie osób wywodzących się z rodzin dotkniętych jakąś dysfunkcją (np: przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna, nadmierna kontrola lub brak wystarczającej opieki). Podobnie jak w przypadku DDA, dorastając w dysfunkcyjnej rodzinie dzieci, aby przetrwać, przystosować się,  wytwarzają w sobie schematy działania (np: izolowanie się , „schodzenie z drogi”, perfekcjonizm, wyparcie swoich potrzeb), które nie poddane terapii, zostają przeniesione w dorosłość pod postacią różnych deficytów (np:  nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, lęk przed uczuciami, poczucie odmienności i izolacji od ludzi, nieumiejętność radowania się i bawienia).DDD pracują nad zmianą owych schematów na terapii oraz podczas mityngów DDA/DDD, w oparciu o program 12 kroków.

Scroll to Top