DDA

Dorosłe Dzieci Alkoholików – tak identyfikują się osoby wywodzące się z rodzin z problemem alkoholowym, dotknięte syndromem DDA.  Syndrom ten, to zespół utrwalonych w dzieciństwie schematów działania, które w życiu dorosłym przynoszą tym osobom realne szkody.

Schematy pozwalające przetrwać w dzieciństwie (np: izolowanie się , „schodzenie z drogi”, perfekcjonizm, wyparcie swoich potrzeb), w dorosłym życiu objawiają się pod postacią różnych deficytów (np:  nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, lęk przed uczuciami, poczucie odmienności i izolacji od ludzi, nieumiejętność radowania się czy bawienia). DDA pracują nad zmianą owych schematów na terapii oraz podczas mityngów DDA, w oparciu o program 12 kroków.

Scroll to Top