Strzyżyna

Home / Coming Soon / Strzyżyna

Strzyżyna – miejscowość położona 60 km od Warszawy. Do 2011 roku mieścił się tam Ośrodek Terapii Uzależnień warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od 1987 roku organizowano w nim dwutygodniowe turnusy terapeutyczne dla uzależnionych, których “rekrutowano” głównie poprzez wspólnoty Al-Anon i AA. Program turnusów bazował na programie 12 kroków AA.

Scroll to Top