sponsor

Home / Coming Soon / sponsor

We wspólnocie AA to trzeźwiejący alkoholik, który wszedł na Program 12 kroków przekazany mu przez innego trzeźwiejącego alkoholika (sponsora) i podaje go dalej innym alkoholikom, którzy pragną trzeźwieć w oparciu o wspomniany program.  Sponsor przekazuje swoją wiedzę o programie w taki sposób, w jaki i jemu ją przekazano. Nie modyfikuje jej.

Scroll to Top