12 duchowych zasad 12 kroków

Choć program 12 kroków wydaje się jasny i prosty, to jednak wielu uzależnionych ma problem ze zrozumieniem jego duchowego wymiaru. Pomocne może się tu okazać przedstawienie 12 kroków w formie 12 duchowych zasad.

1. Uczciwość i akceptacja. (Uczciwość w sobie przynosi akceptację)

Krok 1: Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.

2. Nadzieja. (Otwartość na ideę, że nie jesteśmy bogami) 

Krok 2: Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

3. Wiara. (Chęć poddania się wytyczonemu nam procesowi)

Krok 3: Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

4. Odwaga. (Chęć zaufania, że Bóg, tak jak go rozumiemy, przeprowadzi nas przez trudny proces stawiania czoła samym sobie)

Krok 4: Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

5. Integralność. (Przyjmowanie odpowiedzialności za to, kim się staliśmy)

Krok 5: Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Chęć. (Odpuść stare, niech Bóg wprowadzi nowe; gotowość)

Krok 6: Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

7. Pokora. (Wiemy kim jesteśmy i kim możemy się stać) 

Krok 7: Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Sprawiedliwość (Miłosierdzie) i miłość braterska (Czynienie dobra, przebaczenie, zrozumienie, branie odpowiedzialności za siebie i innych)

Krok 8: Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Samodyscyplina i dobry osąd. (Akty zadośćuczynienia)

Krok 9: Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

10. Wytrwałość, dyscyplina i otwartość. (Samoakceptacja)

Krok 10: Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

11. Świadomość. (Szukanie mądrości i woli Siły Wyższej; duchowość)

Krok 11: Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Miłość i służba. (Bycie dostępnym dla potrzebujących, wdzięczność w działaniu)

Krok 12: Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Powyższy tekst został zaczerpnięty z zasobów internetowych. Autor nieznany.

Więcej o 12 krokach znajdziesz TUTAJ

Strefa U

PS

Nasz portal działa dzięki pracy wolontariuszy i drobnym zrzutkom. Jeśli uważasz to, co robimy, za pożyteczne, prosimy zasil nas wpłatą w wysokości symbolicznej kawy:

Scroll to Top