uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Home / Coming Soon / uzależnienia od substancji psychoaktywnych

W przeciwieństwie do uzależnień behawioralnych (od czynności i zachowań), tu clue nałogu stanowi substancja psychoaktywna (np. alkohol, opiaty, kanabinole, kokaina, halucynogeny, rozpuszczalniki, leki, nikotyna  itp.). Używanie tych substancji powoduje zaburzenia psychiczne i zachowań.

Scroll to Top