mechanizm iluzji i zaprzeczeń

Home / Coming Soon / mechanizm iluzji i zaprzeczeń

Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia, który zniekształca myślenie osoby chorej w celu usprawiedliwienia jej nałogowych zachowań np: „Piję, bo wszyscy piją”, „Od jutra przestanę”.

Scroll to Top