ego

Według podziału Freuda jedna z trzech części ludzkiej psychiki (id, ego, superego), która tworzy się w ciągu życia, kształtując osobowość. Głównym zadaniem e.  jest  utrzymywanie procesów zaspokajania potrzeb.  Ego jest strukturą, która ma godzić potrzeby biologiczne (id) z aspektami moralnymi (superego). Niestety  ego powstaje na bazie tego, co świadome i nieświadome.  Im więcej w ego danej osoby składowych nieświadomych, tym gorzej owe “godzenie” potrzeb mu wychodzi. Ego zaczyna zwodzić człowieka na manowce, przedstawiając  mu kłamliwy obraz siebie.  U osoby w szponach takiego ego, zaczynają dominować takie cechy jak egocentryzm, egoizm czy egotyzm.

Scroll to Top